De politie kan voor het voeren van gesprekken met slachtoffers tot 14 jaar en voor verstandelijk gehandicapte slachtoffers, gebruik maken van een interviewstudio.

Deskundigenpool verhoor verstandelijk gehandicapten
Voor het horen van verstandelijk gehandicapte slachtoffers en getuigen is een speciale deskundigenpool opgezet. Deze is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), bij het programma Moord en Zeden. De deskundigen in deze pool zijn allen werkzaam binnen de verstandelijk gehandicaptensector en getraind en gecertificeerd door de voormalige Rechercheschool om volgens een speciaal verhoorprotocol een verhoor af te nemen. Zowel het politiekorps als de officier van justitie kunnen bepalen of een verhoor door een hoorder uit de deskundigenpool wordt afgenomen in een speciaal voor het verhoor van kinderen en verstandelijk gehandicapten ingerichte verhoorstudio. En aanvraag hiervoor kan worden ingediend bij het coördinatiepunt van het Korps Landelijke Politie Diensten (tel: 079 – 345 96 98).

Literatuur

  • Bergh, P.M., van den; Douma, J. en Hoekman, J., Zedenzaken en verstandelijk gehandicapten, Psychologische Studies; DSWO Press, Universiteit Leiden, 1999. ISBN 9066951494
  • Bullens, R., Getuige deskundigen in zedenzaken –de positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen, 1998
  • Heestermans, M. en Lammers, M., Horen van verstandelijk gehandicapte slachtoffers of getuigen van seksueel misbruik – criteria, achtergronden en aanbevelingen voor politie en justitie -, Somma & OPL, Utrecht, 2000, Tel: 030 – 236 37 07.
  • Ministerie van Justitie, diverse info over wetgeving en zedenzaken, waaronder de zedenalmanak met informatie over wetgeving, juridische wegen, adressen, ed. Te downloaden op: www.justitie.nl
  • Perske, R., Thoughts on the police interrogation of individuals with mental retardation, in Mental Retardation, 32, 377 – 380. (Engels tijdschrift)
  • Politie Gelderland Zuid, Praten met de politie, infoboekje voor mensen met een verstandelijke handicap over hoe een verhoor bij de politie verloopt, Nijmegen, 2001;
  • Soppe, H., Getuigenissen va kinderen in zedenzaken I: de herinnering van kinderen en hoe hen te horen, De psycholoog, mei, 1995, 213 – 218
  • Soppe, H., Getuigenissen van kinderen in zedenzaken II: bepaling van de geloofwaardigheid, De psycholoog, juni, 1995, 261 – 265;