Achtergrondinformatie

Taxatiegesprekken en diagnostiek bij slachtoffers

Er is een verschil tussen diagnostiek bij een vermoeden en diagnostiek na vastgesteld misbruik.
Diagnostiek bij een vermoeden is nooit gericht op waarheidsvinding! Bij diagnostiek gaat het er niet om wat er precies is gebeurd. De waarheid kan alleen door de politie worden opgespoord.

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik

Het taxatiegesprek
Een taxatiegesprek is een hulpverleningsgesprek met als doel het methodisch verhelderen van een vage spontane onthulling. Doel van het taxatiegesprek is het verhelderen van een vermoeden van een strafbaar feit - seksueel misbruik - en het eventueel op gang brengen van de benodigde ondersteuning. Zoals hiervoor gezegd: het is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en justitie.
Het taxatiegesprek anticipeert op een eventueel verhoor bij de politie, maar belangrijk daarbij is om niet door te vragen.
Een belangrijke voorwaarde is dat een taxatiegesprek wordt uitgevoerd door hierin getrainde gedragskundigen, die weten wat ze kunnen vragen, maar vooral ook wat ze niet moeten vragen. Een taxatiegesprek wordt alleen gevoerd wanneer dit echt nodig is: bij onheldere signalen. Wanneer iemand zelf over het misbruik heeft verteld, of bij heel duidelijke signalen is een taxatiegesprek niet nodig! Een taxa-tiegesprek is dus beslist niet bedoeld om voor de zekerheid nog even te checken wat het vermoedelijke slachtoffer heeft verteld.
Het is noodzakelijk om de audiovisuele opnames van dit gesprek, mits er toestemming is van de cliŽnt, mee te geven aan de politie. De ontstaansgeschiedenis van een vermoeden is voor justitie namelijk heel belangrijk.
Het verslag van dit gesprek kan met toestemming naar de politie.

Diagnostiek na (vastgesteld) seksueel misbruik
Ook dit diagnostisch onderzoek is niet gericht op wŠt er precies is gebeurd. Ook niet wanneer een politieverhoor onvoldoende opgeleverd mocht hebben. Seksueel misbruik is geen diagnose, dus hier kan geen onderzoek naar worden gedaan.

Met dank aan Marianne Heestermans (Zonnehuizen) voor het gebruik van haar (cursus)materiaal.

Literatuur

beheer met WebEtui CMS