Actueel

My body is my body

Hoe kaart je een lastig thema als seksueel misbruik aan bij jonge kinderen? My body is my body kan hierbij helpen. Het is een muzikaal preventieprogramma dat ouders, verzorgers en leerkrachten kan helpen om seksueel misbruik op een positieve wijze te bespreken. De liedjes zijn voorzien van leuke animaties en in verschillende talen, waaronder Nederlands, beschikbaar. De Engelstalige versie bevat meer achtergrondinformatie over het programma. De video's met Nederlandstalige subtitels en teksten van de liedjes zijn hier te vinden.
10 mei 2017†

E-learning seksualiteit wint Gehandicaptenzorgprijs

Zorgorganisaties Cello en Dichterbij hebben de Gehandicaptenzorgprijs 2016 gewonnen met hun e-learning programma Ondersteunen bij seksualiteit: heel gewoon. Dat biedt begeleiders van mensen een beperking handvatten om gesprekken over seksualiteit aan te gaan met hun cliŽnten. De jury van de Gehandicaptenzorgprijs heeft haar keuze op de e-learning laten vallen, omdat het onderwerp erg relevant is en tegelijkertijd verre van eenvoudig om daarover het gesprek aan te gaan met cliŽnten. Meer lezen
7 nov 2016

Lectoraat Weerbaarheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer dan anderen kans om gedragsproblemen te ontwikkelen, slachtoffer te worden van misbruik of verslaafd te raken. Ze hebben vaak weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beÔnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Hoe kunnen deze mensen weerbaarder gemaakt worden? Welke zorg en hulp hebben ze nodig? Wat is het effect van de inzet van weerbaarheidsprogramma's? Het lectoraat 'Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking' (Stenden hogeschool) doet onderzoek naar dit onderwerp met als doel: de weerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep vooruithelpen. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat ook nieuwe zorg- en scholingsprogramma's. De uitgangspunten zijn: het voorkomen van problemen door zo vroeg mogelijk in te grijpen en het sociale netwerk van de cliŽnt (familie, partner, werk of school) intensief bij de zorg betrekken. Meer lezen

Leerbaar Weerbaar - App en training

Weerbaarheid is meer dan alleen nee zeggen. Het begint met het kunnen waarnemen van wat je prettig vindt en niet. En het besef van dat je er mag zijn. Eigenwaarde is een belangrijke bouwsteen voor het opbouwen van zelfvertrouwen. De methode Leerbaar en Weerbaar helpt cliŽnten bij het opbouwen van zelfkennis, bewustzijn en het stellen van grenzen. Zo leren zij betekenisvolle en gezonde relaties aan te gaan. Binnen Stichting Philadelphia Zorg kunnen cliŽnten een training Leerbaar en Weerbaar volgen. Er is een app voor de iPad ontworpen om daarbij te helpen. De app Leerbaar en weerbaar heeft als doel mensen met een licht verstandelijke beperking bewust te maken wat ze wel en niet willen, prettig vinden en te leren dat ze een keuze hebben. Meer lezen
22 dec 2015

SECZ TaLK Bordspel voor jongeren met een chronische aandoening of beperking

Over seks wordt weinig gepraat. Je eerste zoen, vrijen en verkering krijgen; jongeren met een chronische aandoening of beperking komen er vaak later aan toe dan hun leeftijdgenoten. Veel jongeren ondervinden hindernissen op het gebied van relaties. SeCZ TaLK is ontwikkeld om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en informatie en kennis over te dragen over deze onderwerpen. Het spel kan worden gespeeld op het voortgezet speciaal onderwijs van cluster 3 scholen (zoals mytylscholen met een vso afdeling), in revalidatiecentra en op andere plekken waar adolescenten/jongvolwassenen voor een consult komen. Meer lezen

Middin lanceert app seksuele voorlichting

Middin lanceert de app Lief en lijf. De app geeft seksuele voorlichting aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb). De app is gratis voor cliŽnten van Middin, maar is ook voor anderen gratis beschikbaar. De app is een aanvulling op de persoonlijke voorlichting door de begeleider van Middin. CliŽnten kunnen zelf gericht informatie opzoeken, ook wanneer de begeleider niet in de buurt is. Door duidelijke informatie, in woord, plaatjes en videos, worden vragen over seksualiteit laagdrempelig beantwoord. De mogelijkheid om zelf gemakkelijk informatie te vinden, maakt de cliŽnt zelfredzamer. Meer lezen
21 dec 2015

Leerlijn seksuele vorming

Ouders, verzorgers en docenten vinden het lastig: seksualiteit en leerlingen met een beperking. Wat maak je bespreekbaar? Hoe doe je dat? En ťťn van de meest gestelde vragen hoe ver ga je? Vaak wordt hen - uit bescherming - de kans ontnomen om te experimenteren met verliefdheid, relaties en seksualiteit, waardoor ze er niet van kunnen leren. Om leraren te ondersteunen werd relevant onderwijsmateriaal samengebracht en ontwikkelden Rutgers en de CED-Groep de leerlijn seksuele vorming, oudermateriaal, beeldmateriaal en een trainingsaanbod. Dit alles staat op de website Seksuele vorming en SO.
Meer lezen
21 dec 2015

Ambassadeursduo's seksuele diversiteit getraind

'Begeleiding Zonder Stempel', een project van COC, LFB en Vilans en gesponsord door het Skanfonds, organiseerde op vrijdag 6 november een training voor ambassadeurs. De ambassadeurs gaan professionals, in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, bekend maken met seksuele diversiteit onder hun cliŽnten. En hen informeren over de digitale instrumenten box 'Begeleiding zonder Stempel'. Hierin zit allerlei materiaal en informatie om LHBT-gevoelens bespreekbaar te maken. Meer lezen
21 dec 2015

Nieuwe voorlichtingsfilm Lief, Lijf & Leven van KLOS-TV

Veel lvg-jongeren hebben een gemis aan kennis over het eigen lichaam. Als je niet weet hoe je lichaam eigenlijk werkt, kun je ook het onderscheid niet maken tussen wat prettig voelt en wat niet prettig voelt. In de film 'Lief, Lijf & Leven' worden op een gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht. De kijker ziet gesprekken met deskundigen, panelgesprekken met acteurs en gespeelde scŤnes, waaronder expliciete beelden van verschillende manieren waarop mensen seks hebben. Het vijfdelige DVD pakket is te bestellen via klostv.nl
1 juni 2015

Hoe ga jij met mij om?

Koffer met als thema bejegening ontwikkeld door de expertisegroep respectvolle bejegening van de Carante Groep. De koffer is gemaakt als instrument voor begeleiders, trainers en opleiders. In de koffer zitten spel- en werkvormen om met elkaar te bespreken, te kijken, te spelen, te bewegen en te spiegelen. In de koffer zit een dvd waarmee de kijker op een prikkelende manier bewust wordt van eigen doen en laten. Ook een spel rondom het thema bejegening en een handreiking om zelf een workshop of themadag te organiseren. Bekijk de filmpjes van de expertisegroep. Meer lezen
10 april 2015

Hoe gebruik je het Vlaggensysteem?

Hoe gebruik je het Vlaggensysteem als je werkt met licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren?
MOVISIE organiseert trainingen rond het Vlaggensysteem: het succesvolle interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

Anoushka Boet: Hoewel het Vlaggensysteem niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, merken wij dat de methodiek professionals die met deze doelgroep werken toch aanspreekt. Het Vlaggensysteem biedt deze professionals handvatten bij vragen als: Hoe duid je seksueel gedrag? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? En hoe reageer je dan? Meer weten?
14 mrt 2015

Licht verstandelijk beperkte jongere vaak slachtoffer sociale media

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren. Bijna 80 procent van de huidige problemen met deze zogenoemde LVB-jongeren zijn gerelateerd aan hun sociale mediagebruik. Dat concluderen begeleiders, hulpverleners en bestuurders in het speciaal onderwijs in een rapport van Kennisnet. Meer lezen
12 nov 2014

Nieuw handboek: Eerste hulp bij seksueel misbruik

De kans dat je als begeleider te maken krijgt met een cliŽnt die seksueel is of wordt misbruikt, is behoorlijk groot. Het is niet alleen voor de cliŽnt een heftige en diep ingrijpende ervaring, ook bij andere betrokkenen hakt het er behoorlijk in. Er is nu een handleiding verschenen, die hulpverleners helpt de meest verstandige acties te nemen in geval van seksueel misbruik: SOS - Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Meer lezen of direct bestellen
6 feb 2014

Beperking maakt kwetsbaar voor seksueel misbruik

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen zonder beperking. Ook is het seksueel geweld ernstiger, en zijn de plegers meestal bekenden van het slachtoffer. Dit zijn een paar resultaten van het onderzoek Beperkt weerbaar van Rutgers WPF en MOVISIE.

Liefde is overal

Liefde is overal is een vierdelige serie waarin mensen met een verstandelijke beperking vertellen over hun ervaringen en meningen over hun lichaam, vriendschap, veiligheid en liefde. Het doel van de serie†is deze onderwerpen beter bespreekbaar maken. Deze serie is gemaakt in opdracht van de LFB, door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben voor en achter de schermen meegewerkt aan het maken van de serie. Zij vertelden hun verhalen over deze onderwerpen en hielpen mee bij het filmen en fotograferen. De dvd is voor Ä23,80 te bestellen via www.loesvanveen.nl. Op deze site kunt u ook een trailer bekijken.

Overzichten programma's en materialen geactualiseerd

De door MOVISIE gemaakte overzichten van programma's en materialen seksuele vorming en weerbaarheid gehandicapten en sociale vorming gehandicapten zijn geheel geactualiseerd. Ze zijn te downloaden via deze site. [augustus 2009]

Kinderen, waar kies ik voor?

Op het moment dat een cliŽnt een kinderwens uitspreekt, gaan meestal alle alarmbellen rinkelen. Twijfel aan de geschiktheid als ouder en zorgen over het welzijn van het kind maken dat hulpverleners bewust of onbewust communiceren: Niet doen! Hiermee ontstaat het risico dat mensen met een lichte verstandelijke beperking die een kinderwens hebben zich afkeren van hulpverleners. Met behulp van de koffer Kinderen, waar kies je voor? kunnen hulpverleners mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij het maken van hun keuze. De koffer is ontwikkeld door de ASVZ groep.

Seks en grenzen

Nieuwsgierig en bang. Met deze woorden vatte een Amsterdams meisje haar houding tegenover seksualiteit samen. Ze was nieuwsgierig naar hoe het zou zijn, maar was tegelijkertijd bang voor wat het inhield. Jongeren met een verstandelijke beperking, waar het hier om gaat, staan kwetsbaarder in de samenleving dan jongeren zonder zo'n beperking. Ook als het om seksualiteit en grenzen gaat. MOVISIE onderzocht in opdracht van de GGD Amsterdam op welke manier die grotere kwetsbaarheid tot uiting komt en hoe je daar iets aan zou kunnen doen. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt MOVISIE voor het ontwikkelen van een lespakket in samenwerking met docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs, het Scharlaken Koord en de GGD Amsterdam.
Bekijk de volledige literatuurstudie.
In de brochure Seks: waar ligt de grens vindt u een samenvatting van het onderzoek. De brochure biedt tevens aanknopingspunten om de weerbaarheid van deze jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

Hoe kom je aan seksuele voorlichtingsmaterialen?

www.edusex.nl is een website waar seksuele voorlichtingsmaterialen verkocht worden. Al deze artikelen zijn uitermate geschikt bij het gebruik van seksuele voorlichting voor mensen met een verstandelijke handicap en/of een autisme spectrum stoornis (ASS).

Escorts getraind voor dienstverlening gehandicapten

Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, de Rutger Nisso Groep (RNG) hebben in 2008 zes escortdames getraind in het beantwoorden van seksuele wensen van mannelijke lichamelijk gehandicapten. Ook ťťn mannelijke prostituee is getraind in het omgaan met de seksuele verlangens van vrouwen met lichamelijke beperkingen. De dienstverlening wordt geleverd door escortbureau Interact-service.

beheer met WebEtui CMS