Actueel

Nieuwe voorlichtingsfilm Lief, Lijf & Leven van KLOS-TV

Veel lvg-jongeren hebben een gemis aan kennis over het eigen lichaam. Als je niet weet hoe je lichaam eigenlijk werkt, kun je ook het onderscheid niet maken tussen wat prettig voelt en wat niet prettig voelt. In de film 'Lief, Lijf & Leven' worden op een gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht. De kijker ziet gesprekken met deskundigen, panelgesprekken met acteurs en gespeelde scŤnes, waaronder expliciete beelden van verschillende manieren waarop mensen seks hebben. Lees verder
1 juni 2015

Leerlijn seksuele vorming

Met financiŽle ondersteuning van het ministerie van OCW slaan Rutgers WPF en de CED-Groep de handen ineen om seksuele voorlichting in het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Binnen het project Van kwetsbaar naar weerbaar ontwikkelen zij de leerlijn seksuele vorming. Daarnaast maken ze wetenschappelijke inzichten, praktijkgerichte informatie, materialen en methoden toegankelijk voor de onderwijspraktijk via een digitale werkomgeving. Meer lezen
21 jan 2015

Licht verstandelijk beperkte jongere vaak slachtoffer sociale media

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren. Bijna 80 procent van de huidige problemen met deze zogenoemde LVB-jongeren zijn gerelateerd aan hun sociale mediagebruik. Dat concluderen begeleiders, hulpverleners en bestuurders in het speciaal onderwijs in een rapport van Kennisnet. Meer lezen
12 nov 2014

Lief, Lijf & Leven. Voorlichtingsfilm over seksualiteit in de maak

De opnames voor de voorlichtingsfilm over seksualiteit, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, zijn afgerond. Deze productie vervangt de oude film Vriendschap & Sex. In Lief, Lijf & Leven worden op een heel gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Begin 2015 komt het vijfdelige DVD pakket uit en is te bestellen via klostv.nl
10 nov 2014

Nieuw handboek: Eerste hulp bij seksueel misbruik

De kans dat je als begeleider te maken krijgt met een cliŽnt die seksueel is of wordt misbruikt, is behoorlijk groot. Het is niet alleen voor de cliŽnt een heftige en diep ingrijpende ervaring, ook bij andere betrokkenen hakt het er behoorlijk in. Er is nu een handleiding verschenen, die hulpverleners helpt de meest verstandige acties te nemen in geval van seksueel misbruik: SOS - Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.††Meer lezen of direct bestellen
6 feb 2014

Studiedag Seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking

Seksueel misbruik is erg ingewikkeld, zeker als mensen met een verstandelijke beperking slachtoffer of dader zijn. De emoties spelen hoog op, er zijn meestal geen getuigen bij het misbruik en dus staat het verhaal van de ťťn lijnrecht tegenover dat van de ander. Niet zelden ontaardt het uiten van een vermoeden van misbruik in ruzie onder professionals. Lees meer
22 jan 2014

Hoe gebruik je het Vlaggensysteem?

Hoe gebruik je het Vlaggensysteem als je werkt met licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren?
MOVISIE organiseert trainingen rond het Vlaggensysteem: het succesvolle interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

Anoushka Boet: Hoewel het Vlaggensysteem niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, merken wij dat de methodiek professionals die met deze doelgroep werken toch aanspreekt. Het Vlaggensysteem biedt deze professionals handvatten bij vragen als: Hoe duid je seksueel gedrag? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? En hoe reageer je dan? Meer weten?
14 okt 2013

Steffie gaat daten!

Steffies ABCDate.nl wordt een eenvoudige en veilige contactbemiddelingswebsite voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Niet alleen voor dating, maar voor contact in alle soorten en maten. Lees verder
25 juni 2013

Inventarisatie Interventies seksueel geweld bij mensen met een beperking

Vergeleken met de Nederlandse populatie hebben mensen met een verstandelijke beperking vaker seksueel geweld meegemaakt dan mensen zonder beperking. Ook mannen met een lichamelijke of visuele beperking hebben (iets) vaker te maken met seksueel geweld dan mannen zonder beperking. Rapport van Rutgers WPF over interventies om seksueel geweld bij mensen met een beperking te voorkomen, signaleren en behandelen.
Rapport downloaden
3 mrt 2012

Beperking maakt kwetsbaar voor seksueel misbruik

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen zonder beperking. Ook is het seksueel geweld ernstiger, en zijn de plegers meestal bekenden van het slachtoffer. Dit zijn een paar resultaten van het onderzoek Beperkt weerbaar van Rutgers WPF en MOVISIE.

Interventieaanbod mensen met een beperking of chronische ziekte

Mensen met een chronische ziekte dan wel lichamelijke of verstandelijke beperking hebben relatief vaak problemen op het gebied van seksueel functioneren en seksuele beleving. Daarnaast lopen zij een verhoogd risico op seksueel geweld. Deze quickscan van de RNG heeft tot doel een overzicht te bieden van het aanbod aan interventies en maatregelen om seksuele gezondheid bij deze groepen te bevorderen en de weerbaarheid te vergroten. Downloaden

Eros in de Kreukels

Eros in de kreukels zijn openhartige verhalen van vrouwen wiens lijven het nog weleens laten afweten. Wat als je hypermobiel bent en je gewrichten schieten ook tijdens het vrijen uit de kom? Hoe is het om aangeraakt te worden door mensen die niet je geliefde zijn hulpverleners, medici, therapeuten? Wat als jij heel klein bent, een meter korter dan je geliefde? Vrouwen praten in Eros in de kreukels over hoe hun lijf voelt, op goede en slechte momenten en hoe zij seksualiteit ervaren.
Eros in de kreukels wordt ook verkocht bij de voorstellingen van De Kreukel Dialogen. Hierin wachten vier opmerkelijke vrouwen in het theater op een regisseur. Vrouwen met beperkingen, zichtbaar en onzichtbaar. Hun verhalen delen ze met elkaar en met het publiek. Verhalen over hun gekreukelde lichaam. Over trots en teleurstellingen, over seks en liefde. Teksten vol scherpe observaties en snijdende humor: samen vormen ze De Kreukel Dialogen.

Zelfverdediging vanuit je rolstoel

"Als je in een rolstoel zit, kan het gebeuren dat iemand je van achteren vastpakt. Het is dan belangrijk om jezelf zo snel mogelijk om te draaien en op diegene af te rijden. Vooral met een elektrische rolstoel kun je iemand goed verrassen." Op www.weerbaar.nu, een website waar jongeren met een handicap (maar ook jongeren zonder), hun ouders of leerkrachten informatie kunnen vinden over cursussen om sterker in hun schoenen te staan, vind je nu ervaringen van jongeren in een rolstoel met een weerbaarheidsworkshop.

Training Preventie Seksueel Misbruik

Het Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik heeft inmiddels diverse instrumenten, ervaringen en inzichten opgeleverd voor het werken aan seksualiteit en preventie van misbruik. Meer informatie

MSN & Hyves

Het Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) heeft twee publicaties uitgegeven over de mogelijkheden en risicos van MSN en Hyves gericht op jongeren met een lichte verstandelijke handicap en hun begeleiders en ouders. De Reader MSN & Hyves informeert begeleiders†van behandelgroepen en ouders over deze twee communicatiemiddelen zodat zij jongeren kunnen begeleiden bij het op een verantwoorde wijze leren omgaan met het internet. Het Informatieboekje MSN & Hyves bevat informatie voor jongeren zelf over wat MSN en Hyves is, wat je er mee kan doen, wat er mis kan gaan en hoe dit te voorkomen?

Liefde is overal

Liefde is overal is een vierdelige serie waarin mensen met een verstandelijke beperking vertellen over hun ervaringen en meningen over hun lichaam, vriendschap, veiligheid en liefde. Het doel van de serie†is deze onderwerpen beter bespreekbaar maken. Deze serie is gemaakt in opdracht van de LFB, door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben voor en achter de schermen meegewerkt aan het maken van de serie. Zij vertelden hun verhalen over deze onderwerpen en hielpen mee bij het filmen en fotograferen. De dvd is voor Ä23,80 te bestellen via www.loesvanveen.nl. Op deze site kunt u ook een trailer bekijken.

Meldpunt (seksueel) misbruik geopend

Het Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG) heeft een meldpunt (seksueel) misbruik geopend. Nadat bij het meldpunt aan de bel is getrokken, onderzoekt de organisatie of de melding terecht is. Blijkt een organisatie een notoire 'niet-aanpakker' dan komt deze op een zwarte lijst op de site van het Platform.†Platform VG wil zo mensen waarschuwen voor wanbeleid en verbeteringen afdwingen. Uit internationale studies blijkt dat zo'n 60 procent van de verstandelijk gehandicapten wel eens het slachtoffer is geworden van misbruik. Meer lezen

Traumabehandeling bij kinderen met een lvb

Het eindrapport van het onderzoeksproject ten behoeve van traumabehandeling van kinderen met een licht verstandelijke beperking is gereed. In het project spelen professionals een belangrijke rol bij van het inventariseren van practice based kennis over (bestanddelen van) interventies die toepasbaar zijn bij deze doelgroep. Deze practice based kennis wordt gekoppeld aan evidence based kennis om te komen tot een verzameling werkzame bestanddelen voor traumabehandeling van kinderen met een licht verstandelijke bepeperking. Meer informatie over het onderzoeksproject vindt u op www.lvb-traumabehandeling.nl

Erotische site voor visueel gehandicapten

De (Engelstalige) website Clickforeplay biedt korte erotische hoorspelen om te downloaden. De audio-dramas duren zon 12 minuten en zijn speciaal geschreven voor de site. Het is mogelijk voor bezoekers van Clickforeplay om een opwindend idee voor een nieuw hoorspel te leveren en geschikte ideeŽn kunnen de bedenker 50 pond opleveren. Meer lezen

Hoe ga jij met mij om?

In het najaar brengt Carante Groep een koffer uit met het thema bejegening. De koffer is gemaakt als instrument voor begeleiders, trainers en opleiders. In de koffer zitten spel- en werkvormen om met elkaar te bespreken, te kijken, te spelen, te bewegen en te spiegelen. In de koffer zit een DVD waarmee met behulp van een zestal themas, neergezet in korte scŤnes, de kijker op een prikkelende manier bewust wordt van eigen doen en laten. Ook een spel rondom het theme bejegening en een handreiking om zelf een workshop of themadag te organiseren. Het is mogelijk vast in te tekenen op de koffer. Dit kan door een mail met uw gegevens te sturen Angelique Versteeg of u kunt bellen naar 0184- 491961.
10 sep 2009

Samen misbruik de baas

Samen misbruik de baas is een eendaagse training (5 nov.) voor het begeleiden van lotgenotengroepen voor vrouwen met een verstandelijke beperking die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. In deze methodiek worden vrouwen in negen groepsbijeenkomsten geholpen om ervaringen met elkaar te delen, te verwerken en een plek te geven in hun leven. Het handboek geeft inzicht in de achtergronden van de specifieke problemen die vrouwen uit deze groep tegenkomen en geeft duidelijke handvatten voor de begeleidsters.

Seksuele hulpverlening schiet te kort

De hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld schiet tekort. Dat concludeert de Rutgers Nisso Groep uit onderzoek onder meer dan zesduizend Nederlanders. Ook preventieprogrammas tegen seksueel geweld zijn te weinig toegespitst en nog maar weinig op effectiviteit onderzocht. Meer lezen
Op 26 januari 2009 is het landelijke Partnership Aanpak Seksueel Geweld opgezet. Het Partnership is een samenwerkingsverband van meer dan tien organisaties dat preventie en aanpak van seksueel geweld een extra impuls wil geven. Meer lezen

Overzichten programma's en materialen geactualiseerd

De door MOVISIE gemaakte overzichten van programma's en materialen seksuele vorming en weerbaarheid gehandicapten en sociale vorming gehandicapten zijn geheel geactualiseerd. Ze zijn te downloaden via deze site. [augustus 2009]

Bordspel SECZ! voor jongeren met een chronische aandoening of beperking in ontwikkeling!

Om seksualiteit en relaties op een prettige manier bespreekbaar te maken en informatie te geven, wordt het bordspel SECZ! gemaakt. SECZ is afgeleid van Seksualiteit en Jongeren met Chronische Ziekten. Zorgverleners en leerkrachten kunnen het spel als werkvorm gebruiken in groepen met jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar met een chronische aandoening of een beperking. Meer lezen

Shortlist MOVISIE Methodiekprijs bekend

Seksualiteit ondervraagd, een methodiek voor het signaleren van o.a. seksueel geweld in de intakegesprekken met mensen met een verstandelijke beperking, dingt mee naar de MOVISIE Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld. De winnende methodiek wordt door MOVISIE uitgegeven. De methodiekprijs wordt op het landelijke huiselijk geweld congres op 16 november 2009 uitgereikt aan de auteur(s). Meer lezen

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Publicatie over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De auteurs bieden hierin een denk- en handelingskader voor de praktijk. Achtereenvolgens komen aan bod wat emoties en beperkingen inhouden (basistheorie), hoe je er goed zicht op krijgt (diagnostiek) en wat het voor het handelen in de praktijk betekent (houding, voorwaarden, handvatten). Meer informatie

Kinderen, waar kies je voor?

Op het moment dat een cliŽnt een kinderwens uitspreekt, gaan meestal alle alarmbellen rinkelen. Twijfel aan de geschiktheid als ouder en zorgen over het welzijn van het kind maken dat hulpverleners bewust of onbewust communiceren: Niet doen! Hiermee ontstaat het risico dat mensen met een lichte verstandelijke beperking die een kinderwens hebben zich afkeren van hulpverleners. Met behulp van de koffer Kinderen, waar kies je voor? kunnen hulpverleners mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij het maken van hun keuze. De koffer is ontwikkeld door de ASVZ groep.

Alleen politie mag gehandicapte verhoren

Alleen opsporingsambtenaren van de politie mogen verdachten en slachtoffers met een verstandelijke handicap verhoren. Tot voor kort deden externe deskundigen dat ook. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft echter bepaald dat zij voortaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen bij het verhoor aanwezig mogen zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verhoor van mensen met een meervoudige verstandelijke beperking die amper of niet kunnen praten of die verhoord moeten worden met behulp van pictogrammen. De brief van de minister aan de Tweede kamer kunt u hier lezen.

Seks en grenzen

Nieuwsgierig en bang. Met deze woorden vatte een Amsterdams meisje haar houding tegenover seksualiteit samen. Ze was nieuwsgierig naar hoe het zou zijn, maar was tegelijkertijd bang voor wat het inhield. Jongeren met een verstandelijke beperking, waar het hier om gaat, staan kwetsbaarder in de samenleving dan jongeren zonder zo'n beperking. Ook als het om seksualiteit en grenzen gaat. MOVISIE onderzocht in opdracht van de GGD Amsterdam op welke manier die grotere kwetsbaarheid tot uiting komt en hoe je daar iets aan zou kunnen doen. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt MOVISIE voor het ontwikkelen van een lespakket in samenwerking met docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs, het Scharlaken Koord en de GGD Amsterdam.
Bekijk de volledige literatuurstudie.
In de brochure Seks: waar ligt de grens vindt u een samenvatting van het onderzoek. De brochure biedt tevens aanknopingspunten om de weerbaarheid van deze jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

Hoe kom je aan seksuele voorlichtingsmaterialen?

www.edusex.nl is een website waar seksuele voorlichtingsmaterialen verkocht worden. Al deze artikelen zijn uitermate geschikt bij het gebruik van seksuele voorlichting voor mensen met een verstandelijke handicap en/of een autisme spectrum stoornis (ASS).

Escorts getraind voor dienstverlening gehandicapten

Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, de Rutger Nisso Groep (RNG) hebben in 2008 zes escortdames getraind in het beantwoorden van seksuele wensen van mannelijke lichamelijk gehandicapten. Ook ťťn mannelijke prostituee is getraind in het omgaan met de seksuele verlangens van vrouwelijke invaliden. De dienstverlening wordt geleverd door escortbureau Interact-service. In Heerlen komt medio 2009 een bordeel voor mensen met een lichamelijke beperking. Het project wordt een onderdeel van het nog te bouwen bordeel voor valide mensen in de voormalige hoeve De Struyver aan de Esschenderweg. In Almelo wil Peter Kleinsman vanuit het eroscentrum Marktstraat 13 een escortservice voor gehandicapten beginnen. Hij houdt binnenkort een open dag voor deze doelgroep.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen relaties

MOVISIE is in samenwerking met GGD Amsterdam en Scharlaken Koord gestart met een tweejarig project met als doel het ontwikkelen, testen en evalueren van een preventieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen relaties. Binnen het programma wordt specifiek aandacht gegeven aan loverboys. Meer informatie is verkrijgbaar bij Kristin Janssens.

beheer met WebEtui CMS