Deel 3 van het instrument Van incident naar fundament gereed

Op het gelijknamige congres is het derde deel van het beleidsinstrument Van incident naar fundament verschenen. Het betreft een voorbeelddraaiboek gericht op de melding en de aanpak na melding van (vermoedens van) seksueel misbruik. Meer informatie vindt u in de beschrijving van het instrument in de databank.

Stichting ISISZ opgericht

Stichting ISISZ is een initiatief van ouders en hulpverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De naam staat voor Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg. De initiatiefnemers zijn gemotiveerd door de gesignaleerde behoefte aan ondersteuning bij vragen over relatievorming en seksualiteit en door de groeiende aandacht voor de problematiek van ‘kinderwensen’ bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook de onderzoekscijfers op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik vormen aanleiding voor de oprichting. Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit. Ze doet dit door het organiseren van studiedagen, workshops en trainingen en door het realiseren van een onafhankelijk en voor iedereen toegankelijk platform voor informatie en beleidsontwikkeling.
Telefoon 0485-380462, www.isisz.nl

Leerlijn Relaties en seksualiteit ontwikkeld

Overal worden kinderen geconfronteerd met seksualiteit; seksuele boodschappen in muziekclips en de relaties in realitysoaps als Temptation Island geven een norm aan. Het leven zelf blijkt anders. Dat is verwarrend. Daarom ontwikkelde de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG), een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden, een leerlijn Relaties en seksualtieit voor leerlingen van de KEGG-scholen in de leeftijd van vier tot negentien jaar. Naast geïllustreerde boeken en folders is er veel beeldmateriaal. Voor het samenstellen van de leerlijn keken de makers naar binnen- en buitenlandse lesmethodes en produceerden materiaal met gebruikmaking van Klokhuis, MTV-muziekclips en internetsites. Specialisten van het NIGZ en de RutgersNissoGroep gaven adviezen en lazen mee; ouders fungeerden als klankbord en leerkrachten gaven feedback op de lessen. Meer informatie vindt u bij de beschrijving van de leerlijn in de databank.

Verbetertraject Preventie seksueel misbruik

Ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik komen overal in onze samenleving voor, ook in de gehandicaptenzorg, thuiszorg of ouderenzorg. In mei 2006 is het verbetertraject Preventie seksueel misbruik gestart. Zorginstellingen kunnen zich inschrijven voor deelname. Dit verbetertraject biedt organisaties in de ouderenzorg, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg gerichte ondersteuning bij het verbeteren van preventie van ongewenste intimiteiten of seksueel misbruik. Daarbij gaat het om misbruik van cliënten door hulpverleners, medecliënten of derden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij verbetertrajecten@nizw.nl.