Links

www.abcdate.nl ABCDate is voor mensen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke beperking. Zij kunnen op deze website nieuwe mensen ontmoeten. In 2016 kun je alleen op ABCDate als je in Almere, het Gooi, Amsterdam of Amstelveen woont. De makers willen met de deelnemers en de begeleiders ontdekken of ABCDate goed werkt. Als je ergens anders woont, kun je vanaf januari 2017 ook op ABCDate.

www.seksualiteitemb.nl biedt praktische kennis en handvatten om de seksuele ontwikkeling en beleving van mensen met EMB onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

www.meerdanliefde.nl
Een website met thema's over intimiteit & seksualiteit die te navigeren en begrijpen is door mensen met een verstandelijke beperking.

www.zonderstempel.nl
Website van de LFB, een belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, en COC Nederland, de belangenbehartiger van alle homos, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De site biedt informatie over homoseksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.aditi.be
Het aditi-team bestaat uit een diverse groep van mensen die momenteel op vrijwillige basis werken. Aditi wil een antwoord helpen zoeken op alle vragen over seksualiteit en handicap.

consultatieseksueelmisbruik.nl
Consultatie Seksueel Misbruik Noord Nederland is een bureau voor consultatie bij seksueel misbruik en seksueel overschrijdend gedrag voor mensen met een beperking.

www.edusex.nl
Dit is een website waar seksuele voorlichtingsmaterialen verkocht worden. Al deze artikelen zijn uitermate geschikt bij het gebruik van seksuele voorlichting voor mensen met een verstandelijke handicap en/of een autisme spectrum stoornis (ASS).

www.intermobiel.com
Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die minder mobiel zijn of aan huisgebonden en voor de omgeving van deze jongeren. Intermobiel.com biedt lotgenotencontact en kennisuitwisseling. Intermobiel wil seks met een handicap uit de taboe sfeer halen en bespreekbaar maken. Dit doen zij door middel van inhoud uit de doelgroep en van professionals, maar ook door handicap humor om het luchtig te houden.

www.opeigenbenen.nu
Op deze website vind je informatie over jongeren met chronische aandoeningen en/ of een functiebeperking die een transitie (overgang) in ziekte of zorg doormaken.

www.steffie.nl
Webcoach Steffie legt je op een makkelijke manier uit hoe dingen werken. Bijvoorbeeld Internet, e-mailen of bankzaken, maar ook wat een sociaal netwerk is en hoe je je eigennetwerk in beeld kan brengen.

www.meldpuntdoven.nl
Het meldpunt is voor doven en slechthorende mensen die slachtoffer zijn (geweest) van seksueel misbruik en voor mensen uit hun omgeving (familie, vrienden, hulpverleners) en voor vragen over misbruik bij doven. Via het Meldpunt krijgen mensen informatie en advies en kunnen ze doorverwezen worden naar hulpverlening.

www.weetal.nl
Site over liefde, relaties, intimiteit en seks voor dove- en slechthorende jongeren en voor iedereen die hier meer over wil weten. Op www.weetal.nl wordt alle informatie aangeboden in de Nederlandse gebarentaal, gesproken Nederlands en (eenvoudig) geschreven Nederlands, dit alles met behulp van illustraties. De website bevat een naslagwerk met onderwerpen als je eigen lichaam, voorbehoedsmiddelen en seks en drie interactieve stripverhalen over seksualiteit en seksueel misbruik.

www.seksuelevorming.nl
Seksuelevorming.nl biedt een overzicht van thema's en lesmateriaal seksuele & relationele vorming voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Gouverneur Kremers Centrum
Het Gouverneur Kremers Centrum (GKC) is een kenniscentrum voor onderzoek naar de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap waarin universitaire instellingen samenwerken met dienstverlenende instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Er lopen een aantal onderzoeksprojecten op het terrein van seksualiteit en seksueel misbruik.

www.deschildpad.nl
De website is een initiatief van de Stichting Handicap en Seksualiteit. De site wordt een overkoepelende informatiebron, ontmoetingsplek danwel praktische hulpverleningsplek over seksualiteit voor mensen met een beperking. Middels een nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie: info@deschildpad.nl

www.isisz.nl
ISISZ staat voor Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg en is een platform van en voor ouders en hulpverleners en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit.

Stichting SAR
De Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling (SAR) helpt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap bij het zoeken naar een alternatief voor een seksuele relatie.

Sociaal Erotische Bemiddeling (SEB)
SEB is onderdeel van Pameijer en ondersteunt, bemiddelt en begeleidt mensen mensen met een beperking naar een veilig erotisch contact met respect voor je seksuele voorkeur. Pameijer werkt in de regio Rijnmond en Zuidhollandse eilanden.

Flekszorg
Sekszorg voor mensen met een beperking. Flekszorg biedt verwen- en snoezeldiensten, afgestemd op persoonlijke behoeften, voor mensen van alle leeftijden, met welke beperking dan ook.

Kennisplein gehandicaptensector
Het Kennisplein wil mensen uit de gehandicaptensector fysiek, in bijeenkomsten en netwerken, en virtueel, bijvoorbeeld via communities, verbinden. Op het Kennisplein worden ook de resultaten van het Verbeterprogramma Gehandicaptensector gedeeld.

Links naar websites van organisaties

iederin.nl
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

www.fodok.nl
Federatie van Ouders van Dove Kinderen

www.vgn.nl
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Branche-organisatie

www.bosch-suykerbuyk.nl
Ellen Suykerbuyk (seksuologe) en Erik Bosch (orthopedagoog) werken als trainer/adviseur met en voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.mentionem.nl
Zorgadviesbureau dat onder meer seksuele voorlichting voor mensen met een verstandelijke beperking verzorgt.

www.sensoa.be
Service- en expertisecentrum Seksuele gezondheid. Sensoa Vorming voorziet in opleiding en vorming rond seksualiteit, relationele en seksuele vorming en seksueel misbruik. Het Documentatiecentrum bezit een uitgebreide collectie boeken, audiovisuele media en leermiddelen.

www.rutgers.nl
Kenniscentrum seksualiteit

www.movisie.nl
Methodiekontwikkeling, trainingen en advies over aanpak en preventie seksueel misbruik.

 

beheer met WebEtui CMS