Literatuur

Internet en handicap

Langendoen, S., @World of entertainment, information and communication. De invloed van internet op sociale isolatie van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Rotterdam : EU, Historische en Kunstwetenschappen, Sociologie van Kunst en Cultuur, 2009
Deze scriptie in opdracht van Pluryn beschrijft de huidige situatie van internetgebruik en behoefte binnen de zorginstelling en geeft een theoretisch raamwerk rondom de invloed van internet op sociale isolatie. Pluryn wil een intranet voor cliŽnten ontwikkelen, rekening houdend met diverse doelgroepen en intelligentieniveaus. De scriptie vormt de basis voor de ontwikkeling van een intranet voor cliŽnten.
Uit gesprekken met begeleiders en cliŽnten bleek dat het IQ het meest bepalend is voor de wijze waarop mensen met internet omgaan. Met name lvg en diegenen die gestimuleerd worden door begeleider maken gebruik van de verschillende mogelijkheden van internet. Vooral lvg-jongeren zitten veel op MSN of Hyves zitten en houden op een interactieve wijze contact†met anderen via internet. De meningen van begeleiders en teamleiders over de positieve en negatieve effecten effecten van internetgebruik zijn verdeeld.
Analyses over de sociale isolatie gaven aan dat cliŽnten die meer belang hechten aan interpersoonlijke communicatie op internet en dat ook zo gebruiken, ook minder geÔsoleerd zijn vanwege een groot sociaal netwerk. Internetgebruik heeft geen negatief effect op het off-line sociaal netwerk.

Linde, M. van de, Pijnenburg, C. & Jong, A. de, Reader MSN & Hyves voor begeleiders van behandelgroepen. Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB), 2009
Uit onderzoek bleek dat begeleiders van OCB het meest behoefte hadden aan informatie over MSN & Hyves. MSN & Hyves zijn twee communicatiemiddelen die uit het leven van jongeren niet meer weg te denken zijn, maar waaraan ook risicos zijn verbonden. De informatie in de reader helpt begeleiders en ouders om jongeren op een verantwoorde wijze te leren omgaan met het internet en ze te begeleiden in het internetgebruik.

Linde, M. van de, Pijnenburg, C. & Jong, A. de, Informatieboekje MSN & Hyves voor jongeren van behandelgroepen. Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB), 2009
Een kort informatieboekje voor jongeren om alleen of samen met hun begeleider of ouder door te lezen. Wat is MSN en wat is Hyves? Wat kan je er mee doen, wat kan er mis gaan en hoe is dit te voorkomen?

beheer met WebEtui CMS