Aspergersyndroom & seksualiteit in adolescentie en volwassenheid/ I. Hénault. – Amsterdam : Nieuwezijds, 2006. – 254 p.
Gids met praktische informatie en advies over seksualiteit en het Aspergersyndroom. Bedoeld voor hulpverleners, ouders, docenten, en mensen met Asperger zelf. In deze uitgebreide gids biedt Isabelle Hénault praktische informatie en advies over alle aspecten van seksualiteit en het Asperger-syndroom, zoals seksuele ontwikkeling en puberteit, het afbakenen van seksuele grenzen, sociale vaardigheden, het beheersen van emoties, seksuele voorkeur, genderidentiteit en relaties. Daarnaast bevat dit boek een programma van twaalf workshops voor de ontwikkeling van socioseksuele vaardigheden. Dit programma is speciaal ontworpen voor adolescenten en volwassenen met het Asperger-syndroom.

Seksualiteit van mensen met een verstandelijke handicap: brochure voor ouders en begeleiders/ Federatie van Ouderverenigingen (FvO). – Utrecht: Federatie van Ouderverenigingen (FvO), 1999.
Herkomst: Federatie van Ouderverenigingen, postbus 85276, 3508 AG Utrecht, tel. 030-2363767
Brochure handelt over seksualiteit als onderdeel van het leven, over normen en waarden, over grenzen stellen en verantwoordelijkheden delen.

Zinnig innig: themanummer: Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek/ – Beveren (België): Norbert Vandevorst, 1998. – 82 p. : foto’s. ISBN 1370-6810
Herkomst: Uitgever Norbert Vandevorst
Dit themanummer is gemaakt naar aanleiding van de studiedag “zinnig innig”, over mensen met een verstandelijke handicap en gewenste en ongewenste intimiteiten. Bevat: Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit / F.E.J. Gieles; Afhankelijkheid in intimiteit vraagt van een organisatie een respectvol beleid / C. Van Vooren; Hoe begeleiden van mensen met een mentale handicap in hun groei naar intimiteit? / M. Boone; Hulpverlening aan volwassenen met een fysieke handicap op vlak van seksualiteitsbeleving: kansen en risico’s / L. Fabry; Reflectie binnen een internaatskader voor moeilijk opvoedbare jongeren / P. Hamers