Over begrensdeliefde.nl

De site is bedoeld voor iedereen die professioneel of als opvoeder/verzorger betrokken is bij mensen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve of visuele beperking. De website is een initiatief van Rutgers en MOVISIE. Centraal op de website staat een databank met beschrijvingen van interventies, materialen, cursussen en andere instrumenten die ingezet kunnen worden voor seksuele vorming en voor preventie van en behandeling na seksueel misbruik bij mensen met een beperking.

Heeft u zelf relevante materialen, interventies of instrumenten die nog niet in de databank voorkomen? Via het aanmeldformulier kunnen nieuwe instrumenten worden aangemeld.

De website is voortgekomen uit een project van de LKNG in samenwerking met de NGBZ, een project gericht op het verzamelen en verspreiden van bruikbare instrumenten op het terrein van preventie, signalering en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking.

In dit project participeren de volgende organisaties: LKNG, Rutgers en MOVISIE.

beheer met WebEtui CMS