Trainingen

Hier vindt u informatie over trainingen en cursussen rondom de thema's seksuele vorming en (preventie van) seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Aanmelden van trainingen voor deze site kan via een mail naar begrensdeliefde@movisie.nl

Verwante trainingen

Kijk op kinderwens

E-learningtraject, doorlopend
Coachen van mensen met een verstandelijke beperking het maken van een zorgvuldige keuze met betrekking tot hun kinderwens
Meer informatie

Opleiding Docent Weerbaarbaarheid

MOVISIE verzorgt de opleiding Docent Weerbaarheid. Deze bestaat uit drie modules die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden.
Meer informatie onder Trainingen op de website van MOVISIE. 

Opleiding cursusleider weerbaarheid

De opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen het speciaal onderwijs, in activiteiten- en revalisdatiecentra, woonvormen, bij MEE en voor mensen die op andere wijze met gehandicapten werken.
Meer informatie op de website van Pluryn of in de folder

beheer met WebEtui CMS