De site is bedoeld voor iedereen die professioneel of als opvoeder betrokken is bij mensen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve of visuele beperking. De website is een initiatief van de Rutgers Nisso Groep en MOVISIE. Centraal op de website staat een databank met beschrijvingen van materialen, cursussen en andere instrumenten die ingezet kunnen worden voor seksuele vorming en voor preventie van en behandeling na seksueel misbruik bij mensen met een beperking. In eerste instantie bevatte het gepresenteerde overzicht instrumenten op het terrein van preventie en aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij is gebruik gemaakt van een in 2005 door TransAct gemaakt overzicht van programma’s en materialen. Momenteel wordt de databank aangevuld met materialen en instrumenten voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking én materialen op het gebied van seksuele voorlichting en vorming in brede zin. In de databank kunt u instrumenten zoeken op trefwoorden en de gevonden instrumenten bekijken op inhoud. Heeft u zelf relevante materialen, interventies of instrumenten die nog niet in de databank voorkomen? Via het aanmeldformulier kunnen nieuwe instrumenten worden aangemeld. De website is voortgekomen uit een project van de LKNG in samenwerking met de NGBZ, een project gericht op het verzamelen en verspreiden van bruikbare instrumenten op het terrein van preventie, signalering en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. In dit project participeren de volgende organisaties: LKNG, NGBZ, NIZW Zorg, Rutgers Nisso Groep en MOVISIE.